Ecolak - kontakt Ecolak - kontakt
Ecolak

Oferta

Przemysł i budownictwo to główne gałęzie go­spo­dar­ki ob­słu­gi­wa­ne przez naszą lakiernię, wykonującą profesjonalne malowanie proszkowe. Dzięki sto­so­wa­niu farb prosz­ko­wych od wiodących eu­ro­pej­skich pro­du­cen­tów, zre­ali­zować możemy każde zlecenie, nawet te wymagające specjalnego przygotowania.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu zdobytemu podczas wykonywania różnych zleceń, możemy Państwu zaproponować najlepsze rozwiązania technologiczne. Dzięki odpowiedniemu dobraniu lakierów, uzyskujemy powierzchnie o różnym stopniu wybłysku i różnej strukturze, zgodnie z Państwa wymaganiami. W tym też celu stosujemy farby zewnętrze (po­lie­stro­we), farby we­wnętrz­ne (epok­sy­do­we) oraz mixy epok­sy­do­wo – po­lie­stro­we, aby nasze lakierowanie proszkowe przyniosło zamierzone efekty.

Jako profesjonalna lakiernia dy­spo­nu­je­my dwiema kabinami la­kier­ni­czy­mi oraz dwoma piecami, dzięki czemu nasze moż­li­wo­ści są znaczne. Oprócz tego nasz transport we­wnętrz­ny po­zwa­la­ nam wykonać malowanie proszkowe elementów o wymiarach gra­nicz­nych 1500 x 2500 x  7015 i do­pusz­czal­nym ciężarze jed­nost­ko­wym do 1000 kg (z pewnymi za­strze­że­nia­mi). Dzięki temu jesteśmy jedną z nielicznych lakierni, wykonujących lakierowanie proszkowe na potrzeby zleceń nietypowych oraz w przypadku dużej ilości przedmiotów przeznaczonych do malowania. Za­pew­nia­my krótkie terminy re­ali­za­cji zleceń bez obniżania jakości wykonywanych usług, tym bardziej że w naszej ofercie mamy także śrutowanie oraz proszkowanie.

Jako firma o zasięgu działania na cały Śląsk, dy­spo­nu­je­my własnym trans­por­tem, dowożąc pomalowane elementy do klientów z miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Olkusz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i współpracy.

Masz pytanie, napisz:

Centrum Lakierowania Proszkowego ECOLAK Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10
tel.32 729 55 10, 729 55 25, fax 32 729 55 15 e-mail: biuro@ecolak.pl

pozycjonowanie